Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Moskal

I N F O R M A C J A: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Moskal informuje, że od 12 marca 2020 r. do odwołania w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Pawła Moskala nie będą przyjmowani interesanci. Kontakt z kancelarią możliwy jest: telefonicznie: 736 850 330, poprzez e-mail: chorzow.moskal@komornik.pl oraz listownie na adres: ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna o numerze: 75 1090 2590 0000 0001 4328 5495 podając w tytule przelewu sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko albo nazwę. Proszę o zrozumienie i przepraszam za powstałe utrudnienia. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Moskal

O Kancelarii

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Moskal
Kancelaria Komornicza nr X w Chorzowie

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych komornik jest funkcjonariuszem publicznym, a także organem władzy publicznej. Do jego zadań należy wykonywanie orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych oraz postanowień o zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza. Ponadto w związku z nowelizacją przepisów, która weszła w życie 7 listopada 2019 r. komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Zmierza także do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. Komornik dokłada wszelkich starań by dokonywane przez niego czynności były sprawne, szybkie i rzetelne. 

Przyjęcia interesantów

Komornik przyjmuje interesantów

we wtorki w godz.: 12:00 – 15:00

 

W sprawach pilnych także w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.

 

Kontakt

ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów

tel.: 736 850 330

e-mail: chorzow.moskal@komornik.pl

Rachunek bankowy

Santander Bank Polska S.A.
75 1090 2590 0000 0001 4328 5495

IBAN: PL75109025900000000143285495
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

Systemy informatyczne

W celu szybkiego i sprawnego podejmowania czynności kancelaria korzysta z nowoczesnych systemów informatycznych zapewniających elektroniczny dostęp do informacji między innymi z:

 

Właściwość

Obszar działania

Świętochłowice i Chorzów

Komornik prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające na podstawie orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych oraz postanowień o zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym. Ponadto komornik dokonuje doręczeń zawiadomieniem sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje i ustala aktualny adres zamieszkania adresata. Komornik prowadzi także egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Tutejszy komornik dokonuje powyższych czynności na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie tj. Chorzowa i Świętochłowic.

Licytacje

Licytacje

Obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości można znaleźć w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej.

Spłać zadłużenie

Ustal aktualny stan zadłużenia

Informacja na temat stanu zadłużenia znajduje się w pismach otrzymanych od Komornika. W celu ustalenia aktualnej kwoty zadłużenia należy skontaktować się z kancelarią.
Wpłaty mogą być dokonywane w kancelarii albo na rachunek bankowy. W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz sygnaturę sprawy.

W przypadku braku możliwości jednorazowej spłaty całości zadłużenia istnieje możliwość spłaty w częściach. Dokonywanie wpłat do sprawy nie wstrzymuje egzekucji, a wierzyciel może w każdym momencie żądać podejmowania dalszych czynności. Zobowiązanie do wpłat – pobierz.

Rachunek bankowy

Santander Bank Polska S.A.
75 1090 2590 0000 0001 4328 5495

IBAN: PL75109025900000000143285495
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

Wybierz swój bank i zrób przelew online

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Dz.U. 2018 poz. 771).

Kontakt

Dane teleadresowe kancelarii

Przyjęcia interesantów

Komornik przyjmuje interesantów

we wtorki w godz.: 12:00 – 15:00

 

W sprawach pilnych także w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Moskal Kancelaria Komornicza nr X w Chorzowie
ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów

tel.: 736 850 330

e-mail: chorzow.moskal@komornik.pl

Dojazd autobusami nr: 70, 115, 165 przystanek Obroki Elkop 

EPU ID: 2876,  ePUAP(zbiegi): /ksrpmchorzow/ezbiegi

NIP: 627 262 02 34

Rachunek bankowy

Santander Bank Polska S.A.
75 1090 2590 0000 0001 4328 5495

IBAN: PL75109025900000000143285495
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP